1. صفحه اصلی
  2. فلج دهان
فلج اندام چیست و به چه معناست ؟

فلج به طور کلی به معنی ناتوانی در حرکت یا فلج عضلانی است. این ناتوانی میتواند گاهی دائمی و گاهی موقت باشد. دلیل ایجاد فلج آسیب دیدن ناحیه مورد نظر نیست، بلکه آسیب در عصب، باعث فلج شدن ناحیه مورد ن...

دسته بندی ها: